Program i plan szkolenia

Tematyka Harmonogram
DZIEŃ PIERWSZY
1. Strategiczny kontekst zarządzania finansami. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

 • jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
 • jak mierzyć realizację tych celów
 • jakie elementy kształtują wartość firmy
09:00 – 10:30
Przerwa 10:30 – 10:45
2. Wartość pieniądza w czasie: Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej

 • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
 • dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
10:45 – 12:15
Przerwa 12:15 – 12:30
3. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę

 • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
 • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
12:30 – 14:00
Przerwa obiadowa 14:00 – 14:45
4. Wartość zaktualizowana. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)

 • jak interpretować kryteria decyzyjne
 • kiedy nie stosować IRR
 • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
14:45 – 16:15
DZIEŃ DRUGI
5. Alternatywny koszt kapitału. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje

 • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
 • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 • struktura kapitału a dźwignia finansowa
09:00 – 10:30
Przerwa 10:30 – 10:45
6. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)

 • jak zarządzać zapasami
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć firma
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto
10:45 – 12:15
Przerwa 12:15 – 12:30
7. Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

 • Budżetowanie jako narzędzie wspierające zarządzanie przez cele
 • Rachunkowość kosztów
 • Analiza kosztów dla potrzeb zarządczych
 • Podejście procesowe w zarządzaniu
12:30 – 14:00
Przerwa obiadowa 14:00 – 14:45
8. Elementy planowania finansowego

 • zarys metody procentu od sprzedaży
14:45 – 16:15

Ekspert prowadzący: dr Grzegorz Michalski