24-25 czerwca (pn-wt), szkolenie: zarządzanie płynnością finansową, Zakopane, http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html | szkolenie z zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie poprowadzi trener: Grzegorz Michalski, tel. 503452860 | Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący | 2013.06.24 2013.06.25 kod szkolenia: Zakopane