Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Warszawa
24-25.02.2014 r.